Tillställningar på jobbet

Julen närmar sig och det brukar betyda julbord och fester både privat och på jobbet. Viktigt att tänka på när det kommer till att planera en julfest för sitt kontor är att ta hänsyn till att det kan vara mycket annat som sker under denna tid. Utöver detta finns det en del andra saker att tänka på och ta hänsyn till för att planera det perfekta eventet, exempelvis julbord kombinerat med en konferens.

December är en månad som många förknippar med stress, den så kallade julstressen. Detta kan i sin tur innebära att det är en del som är uppbokade på fredagskvällar och helger. Givetvis kan det kännas mest lockande att arrangera en fest på en fredagskväll men i detta fallet är det inte alltid det bästa. Ett tips är att ta fram några få olika datum som sedan kollegor och anställda kan rösta mellan. Därefter väljer du det datumet som de flesta kan närvara på. Tänk även på att boka en bra konferenslokal som ger möjlighet till att först hålla konferenser och sedan fest på kvällen. Det underlättar och är skönt att slippa byta mellan olika lokaler då det ger arbetslaget en bra sammanhållning under hela dagen.

Kombinera nytta med nöje

Ytterligare en fördel med att ha eventet på en vardag är att du som arbetsgivare kan planera in att ha en konferens. Detta är ofta mycket uppskattat och det förenar nytta med nöje. Nedan kommer tre bra tips vid anordnande av konferens och fest med jobbet:

  • Väl ett ämne för konferensen som handlar om att bygga relationer inom arbetslaget.
  • Temat ska gärna skilja sig från andra konferenser som hålls inom företaget så att det inte känns som man jobbar.
  • Väl även en lokal som passar bra med temat. Exempelvis finns lokaler är specifikt byggda för det tema som man är ute efter.

Fördelen med att välja ett tema på konferensen som handlar om att stärka och bygga bra arbetsrelationer är att dessa ofta kan innehålla olika typer av aktiviteter. Detta ökar sannolikheten att de anställda får en känsla av att det inte endast är en konferens, utan ett trevligt tillfälle att lära känna andra. Att kombinera denna typ av konferens med en julfest kommer även göra att hela dagen får ett genomgående tema, nämligen att bygga en stark och bra gemenskap på arbetsplatsen där samarbete är högt värderat.